ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 พ.ย. 2564
2 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา ประกาศพื้นที่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 พ.ย. 2564
3 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 ต.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
18 ต.ค. 2564
5 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
11 ต.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 ต.ค. 2564
7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
01 ก.ย. 2564
8 อบต.สระแก้ว ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
07 มิ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
315
22 เม.ย. 2564
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48