ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
26
21 มิ.ย. 2565
2 ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อบต. (LPA) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 มิ.ย. 2565
3 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 มิ.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 พ.ค. 2565
5 เชิญชวนบุคลากรภายในตอบ IIT และผู้ติดต่อ/รับบริการตอบ EIT ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 มี.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
15 ก.พ. 2565
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ส.ด.1 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
26 ม.ค. 2565
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 ม.ค. 2565
9 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของ อบต.สระแก้ว ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ม.ค. 2565
10 สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ครู ผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50