ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 มิ.ย. 2565
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
21 มิ.ย. 2565
3 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาตาคล้าย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 มิ.ย. 2565
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาตาคล้าย หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
7
16 มิ.ย. 2565
5 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายซอยยายเปี่ยม ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 มิ.ย. 2565
6 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายซอยหลังวัดโคกตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 มิ.ย. 2565
7 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายซอยบริสุทธิ์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 มิ.ย. 2565
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 มิ.ย. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเทพเจริญ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 พ.ค. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลด หมู่ที่ ๙ ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103