ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยสงวน ถึงตาพ่วง หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ก.ย. 2564
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ก.ย. 2564
3 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายชอยสงวน ถึงตาพ่วง หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ก.ย. 2564
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ส.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนำไม้ไผ่ สำหรับดำเนินการศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ส.ค. 2564
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ส.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 ส.ค. 2564
9 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ส.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94