ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 ต.ค. 2562
2 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 ต.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่5 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 ส.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกำ - หนับเภา ตอนที่3 หมู่ที่7ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 ส.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรเพหาญ หมู่ที่6ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ส.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก 2 ตอนที่5 หมู่ที่9 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ส.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าสร้าง หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ส.ค. 2562
8 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่5 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ส.ค. 2562
9 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าสร้าง หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ส.ค. 2562
10 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู ถึงปลักดุก2 ตอนที่ 5 หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74