ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนิการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในญาติ-บ้านกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 พ.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน-คลองกุย ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 พ.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ้มรั้วหญ้า-ฝายคลองกาพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 พ.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในญาติ-บ้านกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 พ.ค. 2563
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ้มรั้วหญ้า - ฝายคลองกาพระ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 พ.ค. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน - คลองกุย หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 พ.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านอินทนิน - บ้านในญาติ หมู่ที่ 8,11 บ้านอินทนิน, บ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนค ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 พ.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ่มรั้วหญ้า -ฝายคลองกาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 เม.ย. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน - คลองกุย หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 เม.ย. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในญาติ - บ้านกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79