รางวัลของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 ต.ค. 2564
2 หนังสือ สนง. ป.ป.ช. เรื่อง การมอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า :