ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อบต. (LPA) ประจำปี 2565
  รายละเอียด : ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อบต. (LPA) ประจำปี 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน