ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา ประกาศพื้นที่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ
  รายละเอียด : ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน