ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2565
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้มีมติกำหนดปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2565 เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในปี 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน