คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : 14. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  รายละเอียด : การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 186 คน