กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตำบล

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพฯ เรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิทยากรบรรยายเรื่องการเบิกจ่ายเงินฯ

นายวิโรจน์ พิมเสน มอบของที่ระลึกให้เทศบาลตำบลนางั่ว

คณะผู้บริหาร ส.อบต.และพนักงานส่วนตำบลเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลนางั่ว

รับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี
รายละเอียด :
    อบต.สระแก้วได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ในวันที่  1-7  กุมภาพันธ์  2553 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเลย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2553    อ่าน 2576 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**