กิจกรรม : กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสรายละเอียด :
    

 วันที่  21  มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย  และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส  เมื่อวันที่  21  มกราคม  2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว   โดยนายไชยสิทธิ์  เทพทอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยมีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  เข้าร่วมกิจกรรม 41 คน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**