กิจกรรม : โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564รายละเอียด :
    

             องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  สำนักปลัด  ได้จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ  2564  โดยมีวัตถุประสงค์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสว่างควัฒน  วรขัตติยราชนารี  เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ลดอัตราเสี่ยงการเจ็บป่วยและตายของประชาชนด้วยโรคดังกล่าว  ทำให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีตลอดไป  โดยมีกลุ่มเป้าหมายสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน  2,359   ตัว  และประชาชนได้รับประโยชน์  จำนวน  903  ครอบครัว


Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564    อ่าน 131 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**