กิจกรรม : กิจกรรม "ติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต"


รายละเอียด :
    

 องค์การบริการส่วนตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  พ.ศ.  2561 - 2564  ประจำปีงบประมาณ  2563  กิจกรรม  "ติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต"  เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  ทั้ง  11  หมู่บ้าน  ตระหนัก  เฝ้าระวัง  และป้องกันการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  ขอความร่วมมือ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  ทุกหมู่บ้านติดป้ายประชาสัมพันธ์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 141 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**