กิจกรรม : อบต.สระแก้ว โดยสำนักปลัดลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำเวทีประชาคมในหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ประ

รายละเอียด :
    

 

อบต.สระแก้ว โดยสำนักปลัดลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการ"จัดเวทีเสวนาประชาคมหมู่บ้าน" ในหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน     ประจำปี 2564 ดังนี้


1.  หมู่ที่ 1 บ้านชุมโลง   ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านชุมโลง
2.  หมู่ที่ 2 บ้านน้ำตก     ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำตก
3.  หมู่ที่ 3 บ้านเราะ       ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านเราะ
4.  หมู่ที่ 4 บ้านโคกตะเคียน      ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกตะเคียน
5.  หมู่ที่ 5 บ้านสระแก้ว            ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านสระแก้ว
6.  หมู่ที่ 6 บ้านนากุน               ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านนากุน
7.  หมู่ที่ 7 บ้านศาลาสามหลัง   ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านศาลาสามหลัง
8.  หมู่ที่ 8 บ้านอินทนิน            ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านอินทนิน
9.  หมู่ที่ 9 บ้านหัวคู                 ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวคู
10.หมู่ที่ 10 บ้านกาพระ            ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านกาพระ
11.หมู่ที่ 11 บ้านในญาติ           ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านในญาติ

เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สอบถามปัญหาข้อสงสัยต่างๆ และนำเสนอโครงการ/กิจกรรมต่างๆ   โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว  ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  -  22  มีนาคม  พ.ศ.  2564  เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป  

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564    อ่าน 172 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**